ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΕΦΑΠΑΞ ΒΟΗΘΗΜΑΤΟΣ ΤΟΚΕΤΟΥ
(Αριθ. Πρωτ. Π12/101, Αριθ. Εγκ. 76/11.6.2004)Με την, από 24.5.04, Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. (διετούς ισχύος) και την 16/28.5.04 πράξη κατάθεσης του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, αυξήθηκε το ημερομίσθιο του ανειδίκευτου εργάτη και, από 1.1.04, ανέρχεται στο ποσό των 24,22 ΕΥΡΩ, ενώ από 1.9.04 στο ποσό των 25,01 ΕΥΡΩ.

Κατά συνέπεια, το εφάπαξ βοήθημα τοκετού, διαμορφώνεται, από 1.1.04 στο ποσό των 726,60 ΕΥΡΩ (24,22 Χ 30 = 726,60) και από 1.9.04, στο ποσό των 750,30 ΕΥΡΩ (25,01 Χ 30 = 750,30).

Για τους τοκετούς που έχουν πραγματοποιηθεί, από 1.1.04 μέχρι τη λήξη της παρούσας, για τους οποίους έχει καταβληθεί το ποσό των 698,70 Ευρώ, θα καταβληθεί η διαφορά, εφόσον ζητηθεί.