Τι ισχύει για τις αργίεςΟι ημέρες αργίας διακρίνονται σε αυτές που έχουν καθοριστεί από τον νόμο σαν υποχρεωτικής αργίας, κατά τις οποίες απαγορεύεται κάθε βιομηχανική, βιοτεχνική, εμπορική εργασία και κάθε επαγγελματική εν γένει δραστηριότητα, δηλαδή λειτουργία αυτών, καθώς και η απασχόληση των μισθωτών εφόσον παραμένουν κλειστές τις Κυριακές. Αν οι αργίες είναι προαιρετικές, τότε είναι στην διακριτική ευχέρεια του εργοδότη να την δώσει ή όχι.

Υποχρεωτικές αργίες:
– η 25η Μαρτίου
– η Δευτέρα του Πάσχα
– η 15η Αυγούστου
– η ημέρα των Χριστουγέννων (25 Δεκεμβρίου)

Οι προαιρετικές αργίες είναι:
-η 28η Οκτωβρίου
-η 1η Μαΐου

Η 1η Μαΐου αν συμπέσει σε ημέρα Μεγάλης εβδομάδας ή με την Κυριακή του Πάσχα τότε με απόφαση του υπουργού απασχόλησης μπορεί να μετατίθεται (είναι η μοναδική αργία που μπορεί να μετατίθεται).

Επίσης υπάρχουν και οι μη θεσμοθετημένες (κατ΄ έθιμο αργίες), που είναι:
-η 1η του έτους
-Θεοφάνεια
-Καθαρή Δευτέρα
-Μεγάλη Παρασκευή
-Αγίου Πνεύματος
-26η Δεκεμβρίου
-Κατ’έθιμο αργίες

Αυτές οι αργίες είναι προαιρετικές, στην βούληση του εργοδότη.

Σε αυτές τις περιπτώσεις οι εργαζόμενοι δικαιούνται να μην προσέλθουν στην εργασία τους λαμβάνοντας οι μεν ημερομίσθιοι κανονικά το ημερομίσθιό τους, οι δε αμειβόμενοι με μισθό τον μηνιαίο μισθό τους. Αν δεν εργαστούν κατά τις ημέρες αυτές, οι αμειβόμενοι με ημερομίσθιο δικαιούνται το ημερομίσθιό τους, οι δε αμειβόμενοι με μισθό τον μηνιαίο μισθό τους.
Αν εργαστούν τις ημέρες αυτές τότε οι αμειβόμενοι με ημερομίσθιο δικαιούνται το ημερομίσθιό τους προσαυξημένο με 75%, και οι αμειβόμενοι με μηνιαίο μισθό δικαιούνται τον ημερήσιο μισθό τους με προσαύξηση 75% (υπολογιζόμενη στο 1/25 του νόμιμου μισθού τους).

Η ημέρα του Άγιου Πνεύματος δεν είναι αργία για τον ιδιωτικό τομέα. Οπότε επαφίεται στην βούληση του εργοδότη. Υπάρχουν όμως συλλογικές συμβάσεις που την προβλέπουν ως επίσημη αργία όπως:
-Εργοδηγοί σχεδιαστές
-Θυρωροί
-Φορτοεκφορτωτές
-Φωτοστοιχειοθεσίες
-Φροντιστήρια μέσης εκπαίδευσης
-Ηλεκτροτεχνίτες
-Επιχειρήσεις τεχνικών έργων
-Εργαζόμενοι σε ραδιοφωνικούς και τηλεοπτικούς σταθμούς
-Εφημερίδες
-Επιχειρήσεις πετρελαίου και υγραερίων
-Ναυτικά πρακτορεία
-Κλινικές και ιατρικά εργαστήρια στους οίκους ευγηρίας και διαγνωστικά κέντρα
-Εργαζόμενοι σε καπνοβιομηχανίες

Αν οι εργαζόμενοι υπάγονται σε αυτές τις συμβάσεις και οι εταιρίες λειτουργήσουν την ημέρα του αγίου πνεύματος, παίρνουν προσαύξηση 75% .