Έχετε κυλιόμενο εργαζόμενο που δουλεύει μία επίσημη αργία, πχ την 1 Μάη. Όμως αποτελεί κανονική αργία για άλλους εργαζόμενους στην ίδια εταιρία. Πώς θα το χειριστείτε;
Μέσα στα στοιχεία της εταιρίας οι αργίες είναι κοινές και δεδομένες για όλους τους εργαζόμενους. Αν από εκεί σβήσετε την αργία της Πρωτομαγιάς τότε θα την θεωρήσει κανονική εργάσιμη για όλους τους εργαζόμενους (άρα θα πρέπει να δοθεί σχετική προσαύξηση).
Προτείνεται να την αφήσετε όπως είναι, μόνο που στον εργαζόμενο που την δούλεψε να βάλετε ένα σημείωμα στην καρτέλα του, ώστε να δείτε αν θα πρέπει να πάρει προσαύξηση σε αυτήν, ή ρεπό σε άλλη μέρα κτλ.