Έκπτωση ποσοστού Φ.Π.Α. στις δαπάνες κινητής τηλεφωνίας μετά το ν.3427/05.ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Αρ.Πρ. 1038242/2342/550/0014 /14.04.06

ΘΕΜΑ:Έκπτωση ποσοστού Φ.Π.Α. στις δαπάνες κινητής τηλεφωνίας μετά το ν.3427/05.

Σε απάντηση της επιστολής σας, με την οποία ρωτάτε, εάν η διάταξη του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος «ότι από το συνολικό ποσό που καταβάλλει η επιχείρηση, ποσοστό 50% αναγνωρίζεται προς έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα», ισχύει ανάλογα και στο Φ.Π.Α., σας πληροφορούμε τα εξής:

Με τις διατάξεις του ν.3427/05 (ΦΕΚ 312 Α), δεν επήλθε καμία μεταβολή στις διατάξεις του άρθρου 30 του Κώδικα Φ.Π.Α., με τις οποίες ορίζεται το δικαίωμα έκπτωσης του φόρου.

Συνεπώς, όσον αφορά το Φ.Π.Α., με τον οποίο επιβαρύνονται οι λογαριασμοί κινητής τηλεφωνίας, για συσκευές που ανήκουν σε υποκείμενους στο φόρο, για τις ανάγκες της επιχείρησης, δεν τίθεται θέμα μείωσης του ποσοστού έκπτωσης, κατ’ ανάλογη εφαρμογή των όσων ορίζονται στη φορολογία εισοδήματος.

Ακριβές Αντίγραφο