Διόρθωση Κ.Α. που αντιστοιχεί στο πεδίο (ιβ): « Χρεωστικό ποσό για βεβαίωση (γ-ια)» του εντύπου ΦΟ1010Σχετικά με το πιο πάνω θέμα, σας γνωρίζουμε οτι σε περιορισμένο αριθμό δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων (Φ01010) και ειδικότερα στο « Χρεωστικό ποσό για βεβαίωση (γ-ια)», γράφθηκε από παραδρομή ως Κ.Α. ο 111 αντί του ορθού 011. Ενόψει των ανωτέρω, κατά την παραλαβή των δηλώσεων θα πρέπει να προβαίνετε στη διόρθωση του προαναφερθέντος ΚΑ.