Τι ισχύει για την ξαφνική, απροειδοποίητη αποχώρηση μισθωτού:Κανονικά ο εργαζόμενος που προτίθεται να αποχωρήσει από την εταιρία θα πρέπει να προβαίνει σε προειδοποίηση, αλλιώς υποχρεούνται να καταβάλλουν αποζημίωση στον εργοδότη (η οποία δεν θα πρέπει να ξεπερνά τους -3- μισθούς).
Αν ο εργαζόμενος δεν την καταβάλλει αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα λυθεί η σχέση εργασίας.
Το διάστημα προειδοποίησης είναι το μισό του αντίστοιχου διαστήματος που ο εργοδότης θα προειδοποιούσε τον εργαζόμενο αν πρέβαινε σε απόλυση με προειδοποίηση (με μέγιστη διάρκεια όμως προειδοποίησης εκ μέρους του εργαζόμενου τους 3 μήνες).

Η δήλωση του μισθωτού για αποχώρηση μπορεί να γίνει και προφορικά.
Απαγορεύεται συμψηφισμός της αποζημίωσης (του εργαζόμενου προς τον εργοδότη) με αποδοχές μισθού. Όμως μπορεί να γίνει συμφηφισμός για αποδοχές επιδόματος και αποζημίωσης αδείας.