Τι προβλέπεται για την αποζημίωση απόλυσης στρατευόμενουΑν ο εργαζόμενος έχει ήδη κλείσει -6- μήνες εργασίας στον συγκεκριμένο εργοδότη: Ο εργοδότης θα πρέπει να ξανά προσλάβει και να κρατήσει τον που αποστρατεύεται για 1 τουλάχιστον χρόνο. Μπορεί να τον απολύσει μόνο αν συντρέχει σπουδαίος λόγος. Θα πρέπει όμως εκτός από την νόμιμη αποζημίωση να του καταβάλλει και μισθούς -6- μηνών (πρόσθετη αποζημίωση).