Πώς υπολογίζεται η Αποζημίωση Απόλυσης ωρομίσθιου καθηγητή;
Αν έχετε Ωρομίσθιο καθηγητή και τον απολύετε τότε θα τρέξετε κανονικά την αποζημίωση απόλυσής του και το πρόγραμμα θα σας εμφανίσει αυτόματα τον αριθμό των ημερών που δικαιούται να πάρει ως αποζημίωση απόλυσης. Επίσης στο πεδίο Ώρες το πρόγραμμα θα σας εμφανίσει τον μέσο όρο των ωρών εργασίας του καθηγητή.
! Προσοχή, για να εμφανιστούν οι ώρες θα πρέπει να έχετε δηλώσει τον καθηγητή ως ωρομίσθιο.