Θέλετε να τρέξετε αποζημίωση απόλυσης οικοδόμου. Πώς θα το κάνετε αυτό;
Θα πρέπει να δείτε αν υπάρχει η έννοια αποζημίωσης απόλυσης οικοδόμου δεδομένου ότι ούτε σύμβαση υπογράφουν, ούτε και έχουν σταθερή σχέση εργασίας με τον εργοδότη .
Από την εφαρμογή θα πρέπει να τον δηλώσετε ως μη οικοδόμο (στην καρτέλα του στο ταμπελάκι Εταιρικά, Οικοδομικά), και θα βγάλετε την αποζημίωση απόλυσης όπως σε κάθε εργαζόμενο που αμείβεται με ημερομίσθιο.