Έχετε έναν εργαζόμενο που είτε απολύεται είτε συνταξιοδοτείται οπότε και δικαιούται το μισό της Αποζημίωσης Απόλυσης. Έστω ότι το ποσό αυτό ξεπερνά τις 20000€ και φορολογείται για το υπόλοιπο ποσό. Αυτός ο φόρος θα φανεί στην Οριστική Δήλωση;
Όχι, δεν θα φανεί ούτε στην Οριστική ούτε και στην Προσωρινή Δήλωση. Θα εμφανίζεται στην Βεβαίωση Αποδοχών του εργαζόμενου. Επίσης, για τον φόρο απολυομένων (είτε λόγω απόλυσης είτε λόγω σύνταξης είτε λόγω 15ετίας στον ίδιο εργοδότη), εφόσον φορολογείται, δηλαδή ξεπερνά τις 20000€ θα πάτε στην Απόδοση Φόρου Απολυομένων (Εκτυπώσεις > Έντυπα, βεβαιώσεις).