Έχετε έναν εργαζόμενο που είτε απολύεται είτε βγαίνει στην σύνταξη οπότε δικαιούται το μισό της αποζημίωσης απόλυσης. Το ποσό αυτό ξεπερνά τις 20000€ οπότε φορολογείται για το υπερβάλλον των 20000€ ποσό. Θα εμφανιστεί αυτός ο φόρος στην Προσωρινή Δήλωση ΦΜΥ;
Όχι, δεν θα φανεί ούτε στην Οριστική ούτε και στην Προσωρινή Δήλωση. Θα εμφανίζεται στην Βεβαίωση Αποδοχών του εργαζόμενου. Επίσης, για τον φόρο απολυομένων (είτε λόγω απόλυσης είτε λόγω σύνταξης είτε λόγω 15ετίας στον ίδιο εργοδότη), εφόσον φορολογείται, δηλαδή ξεπερνά τις 20000€ θα πάτε στην Απόδοση Φόρου Απολυομένων (Εκτυπώσεις > Έντυπα, βεβαιώσεις).
Το αφορολόγητο των 20000 € μπορείτε να το δείτε από τις Βοηθητικές > Γενικές Παράμετροι, δεξί κλικ στο έτος που σας ενδιαφέρει, στο ταμπελάκι Φορ/κή κλίμακα, στο πεδίο Ποσό απαλλαγής φόρου απόλυσης.