Έχετε έναν εργαζόμενο που θέλετε να του υπολογίσετε την Αποζημίωση Απόλυσης. Το πρόγραμμα υπολογίζει την αποζημίωση σε έναν μειωμένο μισθό. Γιατί γίνεται αυτό;

Υπάρχει το ενδεχόμενο ο εργαζόμενος τον τελευταίο μήνα να λαμβάνει λιγότερες αποδοχές διότι δούλεψε λιγότερες ημέρες (αφού απολύεται). Το πρόγραμμα υπολογίζει την αποζημίωση απόλυσης με βάση αυτόν τον μικρότερο μισθό.