Ο τύπος αποδοχών Αποζημίωση αδείας πώς λειτουργεί; Σε ποια περίπτωση χρησιμοποιείται; Έχει φόρο και κρατήσεις;
Αποζημίωση αδείας:
! Προσοχή: Αυτός ο τύπος αποδοχών αναφέρεται στο πρόστιμο του εργοδότη (100% επί των αποδοχών), διότι ΔΕΝ έδωσε στους εργαζόμενούς του την άδεια που δικαιούται μέσα στον χρόνο που κλείνει (πρόστιμο λόγω ανοικτού υπολοίπου αδειών). Ο εργαζόμενος παραμένει στην εταιρία σας, (δεν έχει απολυθεί ή αποχωρήσει οικειοθελώς).
Αυτό το ποσό δεν έχει εισφορές ΙΚΑ (δεν ενημερώνεται η ΑΠΔ) και φορολογείται αυτοτελώς με 20% φόρο.

Ενημερώνει όμως την Οριστική Δήλωση ΦΜΥ και την Προσωρινή Δήλωση.
Η αποζημίωση απόλυσης ΔΕΝ ενημερώνει Οριστική και Προσωρινή φόρου.
Όταν ο εργοδότης δεν δώσει την άδεια στον εργαζόμενο μέσα στο έτος τότε έχετε δύο κινήσεις, η μία για την Αποζημίωση Αδείας, την Κανονική, και άλλη μία για το πρόστιμο στον εργοδότη.
Θα «τρέξετε» μισθοδοσία με τύπο αποδοχών «Αποζημίωση Αδείας». Θα σας εμφανιστούν αυτόματα οι ημέρες της αποζημίωσης αυτής.
Στη συνέχεια θα υπολογίσετε το υπόλοιπο τμήμα της Αποζημίωσης Αδείας, το οποίο αποτελεί την κανονική καταβολή της Αποζημίωσης, (Όχι το πρόστιμο).
Αυτή την Κανονική Καταβολή της Αποζημίωσης θα την δημιουργήσετε ως Νέο Επίδομα. Το επίδομα αυτό έχει εισφορές στο ΙΚΑ και το πρόγραμμα θα το μεταφέρει αυτόματα στον Τύπο Αποδοχών 14 στην ΑΠΔ..
Θα μεταβείτε στη Μισθοδοσία Περιόδου και θα επιλέξετε ως Τύπο Αποδοχών Τακτικές Αποδοχές. Στο πεδίο με τα Επιδόματα, θα ορίσετε αυτό το Επίδομα της Κανονικής Καταβολής της Αποζημίωσης.
! Προσοχή: Οι παραπάνω κινήσεις θα πρέπει να γίνουν στον 12ο μήνα του έτους.