Κατάθεση προγράμματος εργασίας στην επιθεώρηση σε περίπτωση αποχώρησης εργαζόμενου.Αν γίνει πρόσληψη του εργαζόμενου και μέσα σε έξι μήνες λυθεί η σύμβαση εργασίας (απόλυση ή αποχώρηση), δεν υπάρχει παράβαση αν δεν κατατεθεί το νέο πρόγραμμα εργασίας (θα κατατεθεί κανονικά στην περίοδο μεταξύ 15/9 και 15/11).