Θέλετε να πάρετε το αρχείο της Οριστικής Δήλωσης σε δισκέτα. Πώς θα το κάνετε αυτό;
Θα πάτε: Εκτυπώσεις > Έντυπα, βεβαιώσεις > Οριστική Δήλωση ΦΜΥ > Αρχείο Οριστικής. Θα ορίσετε τα σχετικά και θα κάνετε κλικ στο
Εικονίδιο με την δισκέτα. Θα σας εμφανιστεί το πλαίσιο διαλόγου της αποθήκευσης όπου μπορείτε να ορίσετε το αποθηκευτικό μέσο (flash, cd,
Δισκέτα κτλ), καθώς και το όνομα του αρχείου.

Αυτή η λειτουργία είναι χρήσιμη στην περίπτωση που τρέχετε την μισθοδοσία σας από υπολογιστή ο οποίος δεν είναι συνδεδεμένος στο Internet οπότε δεν μπορείτε να αποστείλετε την δήλωση κατ’ευθείαν από το πρόγραμμα. Θα αποθηκεύσετε το αρχείο στην δισκέτα ή σε
Όποιο άλλο αποθηκευτικό μέσο και θα το αποστείλετε από άλλον υπολογιστή που να έχει Internet.
Πάντως γενικά συνίσταται να δουλεύετε το πρόγραμμα σε υπολογιστή που έχει internet διότι θα έχετε πολλαπλά οφέλη.