Θέλετε να αποθηκεύσετε την Οριστική δήλωση ΦΜΥ στον σκληρό δίσκο και όχι σε δισκέτα, αλλά ούτε και να την αποστείλετε ηλεκτρονικά μέσω Internet. Πώς θα το κάνετε αυτό;
Θα πάτε:Εκτυπώσεις > Έντυπα, Βεβαιώσεις > Οριστική Δήλωση ΦΜΥ > Αρχείο Οριστικής. Θα σας εμφανιστεί το παράθυρο «Μεταφορά Οριστικής». Θα ορίσετε τα σχετικά και θα κάνετε κλικ στο εικονίδιο της δισκέτας. Θα σας εμφανιστεί το πλαίσιο διαλόγου για την αποθήκευση
Όπου και θα ορίσετε πού θέλετε να αποθηκευτεί το αρχείο, και με ποια ονομασία (το εξ’ ορισμού όνομα του αρχείου είναι jl10.zip).