Πώς καταχωρώ αυτόματα αποσβέσεις παγίων;
Από την επιλογή 1.Ε.4

Σε αυτήν την διαδικασία γίνονται οι αυτόματες Αποσβέσεις των Παγίων Στοιχείων της επιχείρησης. Ταυτόχρονα γίνεται ενημέρωση του Μητρώου Παγίων και δημιουργούνται αυτόματα Λογιστικές Εγγραφές.

Απαντάτε στις παρακάτω επιλογές…

Συμψηφιστικές ή Τακτοποιητικές (1/2):1
Με 1 οι Λογιστικές Εγγραφές εμφανίζονται στο Ισοζύγιο του Μήνα που κάνετε τις Αποσβέσεις ( Δεκέμβριο ή Ιούνιο ), με 2 εμφανίζονται στις Τακτοποιητικές ( 13ο Ισοζύγιο ).

Μάσκα********+
Χρησιμοποιώντας την μάσκα κωδικού σαν φίλτρο μπορείτε να προσδιορίσετε μια ομάδα Παγίων

Απο Εως
Μπορείτε να διαλέξετε μέρος των Παγίων. Μην συμπληρώνετε τα πεδία αυτά αν θέλετε εκτύπωση για όλα τα Πάγια.

Ημ.Εγγραφών
Είναι η ημερομηνία που θα γίνουν οι Εγγραφές. Αν διαφέρει από την ημερομηνία λήξης της χρήσης προκύπτει αντίφαση προς διόρθωση.

Αδρανοποίηση Παγίων
Αν η εταιρεία σταματά την δραστηριότητά της, τότε πρέπει να μπει στα πάγια ημερομηνία
αδράνειας και ταυτόχρονα να γίνουν μικρότερες (από 12/12) αποσβέσεις.

Συνέχεια (Ν/Ο)
Με (Ν)αι ξεκινάει η διαδικασία Αποσβέσεων Παγίων.