Στην Τιμολόγηση προστέθηκε η διαδικασία αποστολής τιμολογίων με e-mail και όταν
δεν υπάρχει φορολογικός μηχανισμός. Η διαδικασία απαιτεί στήσιμο, στον Πελάτη,
από την Anaconda και είναι εφ΄άπαξ χρεώσιμη εργασία και λογισμικό.