Πώς μπορώ να στείλω backup στην Anaconda;
Από την επιλογή 7.Β.

Με Ν στην ερώτηση Αποστολή Backup το πρόγραμμα στέλνει Backup αυτόματα της εταιρείας που έχετε ανοίξει στην Anaconda.

Προϋπόθεση είναι να έχετε γραμμή Internet.