Θέλετε να αποστείλετε το Αχρείο Οριστικής Δήλωσης. Έχετε πάει στις Εκτυπώσεις > Έντυπα, Βεβαιώσεις > Οριστική Δήλωση ΦΜΥ > Αρχείο Οριστικής. Κάνετε κλικ στο εικονιδιάκι με την Υδρόγειο, την Αποστολή της. Σας εμφανίζεται το πλαίσιο διαλόγου αποθήκευσης του αρχείου, όπου εξ’ ορισμού προτείνεται ο –C-, ο τοπικός του υπολογιστή. Όμως το πρόγραμμα είναι εγκατεστημένο στον Server, πχ στον δίσκο –z-. Πού θα πρέπει λοιπόν να αποθηκεύσετε το αρχείο ώστε να γίνει η αποστολή του; Επίσης στην περίπτωση που κατά την αποστολή του αρχείου «κολλήσει» ο υπολογιστής τι θα πρέπει να κοιτάξετε;

Η αποθήκευση του αρχείου εδώ δεν επηρεάζει σε κάτι. Οπουδήποτε το αποθηκεύσετε θα σας το φέρει έτοιμο στην Οριστική για να γίνει η αποστολή της. Θα μπορούσατε λοιπόν να το αποθηκεύσετε στον δίσκο C, Z, F, Επιφάνεια Εργασίας κτλ.

Απλά αν θέλετε μετά να ξανά βρείτε το αρχείο θα πρέπει να θυμάστε πού το έχετε αποθηκεύσει, ιδίως αν επιθυμείτε να το αποστείλετε μέσα από το Site του taxis net :
– δηλαδή να μπείτε μέσα στο Site και να κάνετε από εκεί την αναζήτηση του αρχείου, ή αν για κάποιον λόγο το «Paste, Επικόλληση» δεν λειτουργεί οπότε θα πρέπει και πάλι να κάνετε αναζήτηση του αρχείου-

Επίσης αν κατά την αποστολή του αρχείου ο υπολογιστής «κολλάει» και δεν σας το αποστέλει θα πρέπει να δείτε τα ακόλουθα :
– Αν έχετε δικαιώματα εγγραφής στον δίσκο που πάτε να το αποθηκεύσετε. Μπορείτε να αλλάξετε τον τόπο αποθήκευσης (πχ να ορίσετε αντί για τον σκληρό –c- την Επιφάνεια Εργασίας και να δείτε αν εκεί έχετε δικαιώματα εγγραφής οπότε και μπορείτε να αποστείλετε το αρχείο κανονικά.
– Αν έχετε όλα τα δικαιώματα administrator (αν το πρόγραμμα είναι εγκατεστημένο σε δίκτυο), οπότε μπορείτε να κάνετε “upload” το αρχείο της Οριστικής. Προτείνεται να δοκιμάσετε να αποστείλετε το αρχείο της Οριστικής ως Administrator, από τον ίδιο τον Server.

Διαφορετικά μπορείτε πάντα να αποστείλετε το αρχείο μέσα από το ίδιο το Site του taxis net. Θα μπείτε μέσα στο Site, και θα κάνετε αναζήτηση του αρχείου από το σημείο στο οποίο το αποθηκεύσατε.

Σε κάθε περίπτωση παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας για τα περαιτέρω.