Απόλυση εργαζόμενου μετά την αποστράτευση και πριν την συμπλήρωση του έτους προστασίας στην εργασία:Όταν ο εργαζόμενος αποστρατευθεί και επιστρέψει στην εργασία του, δεν μπορεί να απολυθεί (χωρίς σπουδαίο λόγο), για ένα έτος. Αυτό ονομάζεται Αν όμως απολυθεί τότε δικαιούται ως αποζημίωση την νόμιμη (ο χρόνος θητείας προσμετράται ως προϋπηρεσία άρα θα προσμετρηθεί και στην αποζημίωση απόλυσης).
Θα δικαιούται όμως επιπλέον και -6- μισθούς ως αποζημίωση (ως ποινή στον εργοδότη που τον απολύει μέσα στο έτος προστασίας).
Για παράδειγμα απολύεται ο απόστρατος μέσα στο έτος προστασίας, και μαζί και με την θητεία του (και μέχρι την ημερομηνία αποχώρησης) έχει κλείσει έτος, άρα δικαιούται αποζημίωση απόλυσης 2 μισθούς. Συν τους 6 επιπλέον, σύνολο αποζημίωσης 8 μισθοί.