Τι προβλέπεται για την απόλυση κατά την διάρκεια της ασθένειαςΗ απόλυση κατά την διάρκεια της ασθένειας είναι έγκυρη. Αν η ασθένεια συνεχίσει και μετά την ημερομηνία αποχώρησης τότε η εταιρία θα την καταβάλλει κανονικά ολόκληρη στον εργαζόμενο.