Απόλυση εργαζόμενου κατά την διάρκεια της αδείας τουΑπαγορεύεται η απόλυση κατά την διάρκεια της αδείας και για υπάλληλους και για ημερομίσθιους. Αν καταγγελθεί η σύμβαση, η καταγγελία αυτή θεωρείται άκυρη.
Αντίθετα, επιτρέπεται η καταγγελία σύμβασης κατά την διάρκεια της ασθένειας.