1.1 Αγορές-Πωλήσεις

Παραμετρική απόκρυψη πεδίων της Τιμολόγησης (1.1) ανά χρήστη. Ενεργοποιείται
με Alt+V και περιέχει όσα πεδία μπορείτε να κρύψετε ανά χρήστη.