Πώς απογράφεται ένας εργαζόμενος στο ΙΚΑ:1) Αίτηση απογραφής ασφαλιζόμενου
2) Φωτοτυπία στυνομικής ταυτότητας
3) Φωτοτυπία φορολογικής δήλωσης ή Εκκαθαριστικό εφορίας ή βεβαίωση απόδοσης ΑΦΜ από την εφορία
4) Κάρτα πρόσληψης ΟΑΕΔ – Κάρτα ΟΑΕΔ εργοδότη εφόσον απασχόλείται σε κοινή επιχείρηση
5) Λογαριασμός ΔΕΗ, ΟΤΕ κτλ για διαπίστωση διεύθυνσης κατοικίας του.