Σε εργαζόμενο περνάτε κανονικά ασθένεια αλλά οι μικτές αποδοχές του είναι μηδέν. Τι θα πρέπει να κοιτάξετε;
Μπορεί ο εργαζόμενος να έχει δηλωθεί ως ωρομίσθιος, αλλά να είναι με Εισαγωγή χρήστη και όχι με το Ημερολόγιο. Άρα μπορεί, ενώ περνάτε την ασθένεια, να μην του έχετε καταχωρήσει τις ώρες ασθένειας.