Πώς θα ορίσετε τον εργαζόμενό σας ώστε να σας εμφανίζεται η ΑΠΔ με τύπο αποδοχών 07;
Ο τύπος αποδοχών 07 αναφέρεται στις Αποδοχές Αδείας Εποχιακής Απασχόλησης (συνήθως ξενοδοχοϋπάλληλοι).
Θα πάτε στην Διαχείριση Εργαζομένων, στον συγκεκριμένο εργαζόμενο και θα κάνετε κλικ στο
Ταμπελάκι Μισθοδοσία. Θα πρέπει να ξεκλικάρετε τους μήνες (τουλάχιστον 4 μισθολογικές περιόδους) που δεν εργάζεται ο εργαζόμενος και στα Εργασιακά στην Εποχιακή Απασχόληση να δηλώσετε Ναι.
Στην συνέχεια θα υπολογίσετε τις αποδοχές αδειών με τύπο αποδοχών Άδεια Ληφθείσα ώστε να σας γίνει παρακράτηση εισφορών.
Με αυτό τον τρόπο το πρόγραμμα θα σας ενημερώσει την ΑΠΔ με τύπο αποδοχών 07 (Αποδοχές Αδειών Εποχιακής Απασχόλησης).