Παίρνετε την Απόδειξη Πληρωμής για έναν εργαζόμενο που τον παρακολουθείτε με σύμβαση και είναι με Μερική Απασχόληση, – όλες τις ημέρες, μερικές ώρες ανά ημέρα-. Παρατηρείτε όμως ότι το ποσό που αναγράφεται στο πάνω μέρος της απόδειξης , στο Αποδοχές, ΔΕΝ συμφωνεί με το ποσό που αναγράφεται στο κάτω μέρος της Σύμβασης: «Η Συλλογική σας Σύμβαση προβλέπει τις παρακάτω αποδοχές». Γιατί μπορεί να γίνεται αυτό;
Αν τον εργαζόμενο τον είχατε να αμείβεται με την Σύμβαση, δηλαδή στο Ιστορικό, στην Εξέλιξη Αποδοχών είχατε βάλει -1-, τότε την μισθοδοσία θα την υπολόγιζε με βάση τις αποδοχές της σύμβασης στην 6ήμερη απασχόληση, (δηλαδή πολλαπλασιαζόμενο με το 1,2), όμως στην Απόδειξη πληρωμής στο κάτω μέρος « Η συλλογική σας σύμβαση προβλέπει τις παρακάτω αποδοχές», θα σας εμφανίσει το ποσό χωρίς την προσαύξηση του 1,2, δηλαδή στην Απόδειξη Πληρωμής ΔΕΝ θα συμφωνεί το ημερομίσθιο που αναγράφεται στο επάνω μέρος της απόδειξης ( Στο Αποδοχές), με το ποσό που αναγράφεται στο κάτω μέρος, στον Βασικό Μισθό. Αυτό βέβαια με την προϋπόθεση ότι έχετε επιλέξει το Αναγωγή Αποδοχών μερικής απασχόλησης .

Παράδειγμα:
Η Σύμβαση προβλέπει το ποσό των 33,04 € για πλήρη απασχόληση, 8 ώρες. Για -3- ώρες είναι 12,39€. Παίρνετε την Απόδειξη Πληρωμής και επιλέγετε (τσεκάρετε) την Αναγωγή Αποδοχών Μερικής Απασχόλησης.
Αυτό το ποσό, των 12,39 € θα σας εμφανιστεί στην Απόδειξη Πληρωμής στο κάτω μέρος της Σύμβασης. Η μισθοδοσία όμως θα υπολογιστεί με βάση το 12,39 * 1,2 = 14,87€, και αυτό το ημερομίσθιο θα σας εμφανιστεί στο επάνω μέρος της εκτύπωσης. Θα υπάρχει ασυμφωνία των δύο ποσών.

Δηλαδή είναι:

33,04 € / 1,2 = 27,53 €.

27,53 8 ώρες 5 ημέρες
χ 3 ώρες 6 ημέρες

χ = 27,53 * 3/8 * 6/5 = 12, 38 €. Και 12,38€ * 1,2 = 14,87€.

Ή : 33,04€ 8 ώρες 5 ημέρες
Χ 3 ώρες 6 ημέρες

Χ= 33,04 * 3/8 * 6/5 = 14,87 €.

Αν ΔΕΝ τσεκάρετε την Αναγωγή Αποδοχών Μερικής Απασχόλησης, τότε στο κάτω μέρος της Απόδειξης θα εμφανιστεί: Το 33,04€

Αν ο εργαζόμενος δουλεύει με Μερική απασχόληση στην Απόδειξη Πληρωμής στο κάτω μέρος της, φαίνεται ο αριθμός που προβλέπει η σύμβασή του σαν να δουλεύει με πλήρη απασχόληση ( φαίνεται ο κανονικός μισθός της σύμβασης). Αν τώρα θέλετε να φαίνεται ο μισθός της σύμβασης προσαρμοσμένος στην μερική απασχόληση, θα κάνετε τικ σε αυτή την επιλογή.

Σενάρια: Αν τον αμείβετε με το Ιστορικό, την Εξέλιξη Αποδοχών με μεγαλύτερο ποσό από αυτό που προβλέπει η σύμβαση:

Παράδειγμα: Εργαζόμενος με μερική απασχόληση, δουλεύει κάθε ημέρα, -3- ώρες την ημέρα.
Του έχετε περάσει την εθνική συλλογική σύμβαση εργασίας ημερομισθίων, όπου προβλέπει 12, 39 € ημερομίσθιο για τις -3- ώρες ( 12,39 * 8 / 3 = 33,04 € για το 8ωρο).
Σημείωση: Στην καρτέλα του εργαζόμενου, ΔΕΝ θα δείτε πουθενά το ποσό των 12,39, ούτε το 33,04€. Αυτό που θα δείτε θα είναι το 60€, στο ταμπελάκι Σύμβαση, στο πεδίο Αποδοχές. Αν θέλετε να δείτε το ποσό που προβλέπει η σύμβαση για αυτές τις -3- ώρες εργασίας, τότε θα πρέπει να βάλετε στο Ιστορικό, στις Αποδοχές -1-, ώστε να «δει» το πρόγραμμα την σύμβαση και να σας εμφανίσει τις αποδοχές που προβλέπει αυτή.

Ο εργαζόμενος δουλεύει -3- ώρες την ημέρα και στο Ιστορικό, στην Εξέλιξη Αποδοχών του έχετε βάλει πχ για τις -3- ώρες 60€. ΠΡΟΣΟΧΗ, εδώ βάζετε το πραγματικό ποσό που θα παίρνει για -3- ώρες εργασίας, και όχι το ολόκληρο ποσό αναγόμενο σε 8ωρο. Επίσης αυτό το ημερομίσθιο που βάζετε εδώ αναφέρεται πάντα στις -5- ημέρες εργασίας. Όταν λοιπόν του τρέξετε μισθοδοσία, το πρόγραμμα ΑΥΤΟΜΑΤΑ θα σας πολλαπλασιάζει τις αποδοχές με το 1,2, δηλαδή θα το ανάγει στις -6- ημέρες ( αποδοχές * 6/5= αποδοχές * 1,2).
Τώρα τρέχετε την μισθοδοσία του και μετά παίρνετε την Απόδειξη Πληρωμής. ΔΕΝ «κλικάρετε» το πεδίο «Αναγωγή αποδοχών μερικής απασχόλησης»:
Θα εμφανίζει: Ημέρες Εργασίας: 22 και Ημερομίσθιο: 72€.
Στο κάτω μέρος της απόδειξης:
«Η Συλλογική σας Σύμβαση προβλέπει τις παρακάτω αποδοχές» , και θα σας εμφανίσει στις αποδοχές το 33,04€, τις πλήρεις αποδοχές που προβλέπει η σύμβαση για τις -8- ώρες απασχόλησης.
Αν ΚΛΙΚΑΡΕΤΕ το πεδίο «Αναγωγή αποδοχών μερικής απασχόλησης» θα σας εμφανίσει την αναλογία στις 3 ώρες , δηλαδή 12,39€ : 33,04 € * 3/8 = 12,39€.