Έχετε πάει στις Εκτυπώσεις > Μισθοδοσία > Αποδείξεις Πληρωμών. Πώς μπορείτε να αλλάξετε το κείμενο της απόδειξης που εμφανίζεται στο κάτω μέρος της;
Πρώτα θα πάτε:
Εκτυπώσεις > Κειμενογράφος. Εδώ θα γράψετε το κείμενο της απόδειξης που επιθυμείτε, και θα την μορφοποιήσετε ανάλογα (χρώμα, γραμματοσειρά, πάχος, υπογράμμιση κτλ). Στη συνέχεια θα κάνετε κλικ στο πρώτο φακελάκι από τα δύο γαλάζια, το οποίο είναι και η Αποθήκευση. Θα σας εμφανιστεί το σχετικό πλαίσιο διαλόγου της αποθήκευσης όπου και θα δώσετε το όνομα που επιθυμείτε για το όνομα του αρχείου αυτού.
Μετά θα πάτε στις Κύριες εργασίες > Εταιρίες > Δεξί κλικ στην εταιρία που σας ενδιαφέρει, Μεταβολή. Στο ταμπελάκι Λειτουργία, το πεδίο Κείμενο Απόδειξης θα κάνετε κλικ στα κιάλια, και από το πλαίσιο διαλόγου που θα σας εμφανιστεί θα επιλέξετε το αρχείο αυτό που έχετε δημιουργήσει.