Πότε εκδίδουμε Απόδειξη Παροχής – Δελτίο Αποστολής;
Το παραστατικό αυτό αποτελεί συνδυασμό των δύο αναφερόμενων συστατικών του.

Εκδίδεται όταν μια παροχή υπηρεσίας συνοδεύεται από κάποια μεταφορά υλικών πραγμάτων. Για παράδειγμα η κατασκευή κατά παραγγελία και η μεταφορά ενός επίπλου.