ΠΩΣ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΙΣΘΩΤΟΥΟ μισθωτός θα πρέπει να προσκομίσει όλα τα αποδεικτικά στοιχεία της οικογενειακής του κατάστασης, πχ ληξιαρχική πράξη γάμου, γέννησης παιδιών, απόφαση ή δήλωση κηδεμονίας των παιδιών, διαζευκτήριο κτλ. Τα στοιχεία αυτά θα πρέπει να καταχωρούνται στον φάκελο του μισθωτού.