Πώς μπορώ να αλλάξω τον λογαριασμό του ταμείου κατά την καταχώριση απόδειξης είσπραξης (1.5.1)
Στην επιλογή 1.5.1 υπάρχει πεδίο λογαριασμού ταμείου όπου μπορείτε να το αλλάξετε με το πλήκτρο F5 ή SHIFT+?.