Τι ισχύει για τις αποδείξεις δαπανών:Στις περιπτώσεις αμοιβών τρίτων παρακρατείται φόρος 20% και χαρτόσημο 3,6%. Η παρακράτηση γίνεται 2,4% σε εισηγητές σεμιναρίων, συγγραφείς και ασκούμενους δικηγόρους. Όταν πρόκειται για αμοιβές μελών διοικητικού συμβουλίου όπου παρέχουν υπηρεσίες με ειδική σχέση εργασίας η παρακράτηση φόρου είναι 35% και το χαρτόσημο 1,2%.