Καταβάλετε αμοιβές σε τρίτους που δεν είναι ελεύθεροι επαγγελματίες με απόδειξη επαγγελματικής δαπάνης. Θα πρέπει να κάνετε και παρακράτηση φόρου 20%, χαρτοσήμου 3,6% και τον αντίστοιχο ΟΓΑ. Πώς θα το περάσετε στο πρόγραμμα;
Θα ανοίξετε κανονικά τον τρίτο μη ελεύθερο επαγγελματία από την Διαχείριση Εργαζομένων.
Στο πεδίο Εργασιακή κατάσταση, στο ταμπελάκι Εργασιακά, θα ορίσετε τον εργαζόμενο ως Τρίτο.
Στο πεδίο Συντελεστής Φόρου, στο ταμπελάκι Αναγνώριση, θα βάλετε το 20%.
Στο Ιστορικό στην Διαχείριση Εργαζομένων στο πεδίο Αποδοχές θα βάλετε το συνολικό ποσό (πριν την αφαίρεση του φόρου και του χαρτοσήμου) που θα καταβάλετε στον τρίτο. Στο πεδίο Ώρες θα τοποθετήσετε το -1-, μία «μερίδα» εργασίας. Στο πεδίο Από μπορείτε να βάλετε την ημερομηνία που εκδίδετε την απόδειξη δαπάνης. Την ίδια ημερομηνία μπορείτε να βάλετε και στην ημερομηνία πρόσληψης του τρίτου.
Το ποσοστό του χαρτόσημου μπορείτε να το δείτε μέσα από τις Βοηθητικές > Γενικές Παράμετροι, στο έτος που σας ενιαφέρει, στο ταμπελάκι Λοιπές Παρ/τροι (Παράμετροι).