Από που καταχωρούνται τα παραστατικά μιας εταιρίας;

Τα παραστατικά μιας εταιρίας καταχωρούνται μέσα στην οθόνη διαχείρισης των στοιχείων εταιρίας, στην επιλογή Παραστατικά. Υπάρχει η δυνατότητα καταχώρισης έως και δεκατεσσάρων παραστατικών ανά οθόνη καταχώρισης. Σε περίπτωση που έχετε περισσότερα παραστατικά, θα κλικάρετε το button Επόμενη για να μεταβείτε στην επόμενη οθόνη καταχώρισης παραστατικών.

Για να καταχωρηθεί ένα παραστατικό δηλώνετε τον κωδικό, αναλυτική και σύντομη περιγραφή του, τον αριθμό παραστατικού από τον οποίο θέλετε να ξεκινήσει ο μετρητής στην περίπτωση αυτόματης αρίθμησης (για να ξεκινήσει η αυτόματη αρίθμηση από τον αριθμό 201 θα δηλώσουμε εδώ τον αριθμό 200) και κλικάρετε το πεδίο αυτόματη αρίθμηση αν επιθυμείτε να προτείνεται αυτόματα η αρίθμηση του παραστατικού.

Σε περίπτωση που το παραστατικό θεωρείται, στο πεδίο   Αριθμός Θεώρησης μπορείτε για δική σας ενημέρωση να δηλώνετε τον τελευταίο αριθμό θεώρησης.