ΑΠΟΣΤΟΛΗ-ΠΑΡΑΛΑΒΗ MYDATA

Από την επιλογή 1.9 ή 1.A. κάτω δεξιά υπάρχουν 2 εικονίδια που λένε Mydata.
Στο πρώτο εικονίδιο υπάρχει Menu για τις αποστολές και στο δεξί για τις παραλαβές των mydata.