Πώς δημιουργείται και αποστέλλεται το μηνιαίο αρχείο παρακρατούμενων φόρων;

Το μηνιαίο αρχείο παρακρατούμενων φόρων, (ετήσιο ως και το Έτος 2018) δημιουργείται και αποστέλλεται από την επιλογή Απόδοση Φόρων-Οριστική Φόρου- Αρχείο Οριστικής. Αρχικά, στα πεδία των λογαριασμών ορίζουμε τους αντίστοιχους λογαριασμούς ανάλογα με την περίπτωση. Για την περίπτωση του αμοιβών ελευθέρων επαγγελματιών με παρακράτηση φόρου αλλά και χωρίς παρακράτηση φόρου για αμοιβές κάτω των 300 ευρώ, αποστέλλεται ένα αρχείο, ενώ για την περίπτωση τόκων, δικαιωμάτων κλπ. είναι διαφορετικό αρχείο που σημαίνει ότι σε αυτές τις περιπτώσεις θα γίνεται άλλη αποστολή. Επομένως για το αρχείο βεβαιώσεων ελευθέρων επαγγελματιών, με ή χωρίς παρακράτηση φόρου θα ορίζονται οι απαιτούμενοι λογαριασμοί στα αντίστοιχα πεδία (Λογ. Ελευθ. Επαγγ. και Λογ. χωρίς παρακρ. σε περίπτωση που υπάρχουν  αντίστοιχες αμοιβές), ενώ για το αρχείο τόκων και δικαιωμάτων θα ορίζεται ο αντίστοιχος λογαριασμός στο πεδίο Λογ, τόκων, δικαιωμ.

Για να συνεχίσουμε στη διαδικασία Αποστολής, επιλέγουμε το εικονίδιο Ηλεκτρονική Αποστολή και όταν εμφανιστεί η προτεινόμενη θέση αποθήκευσης του αρχείου, συνεχίζουμε ή ορίζουμε εμείς τη θέση αποθήκευσης, πχ. επιφάνεια εργασίας, πατάμε το button Αποθήκευση και μετά επιλέγουμε αν θα αποστείλουμε με το User Name Πελάτη ή με το User Name Λογιστή. Στη συνέχεια το πρόγραμμα συνδέεται αυτόματα στην αντίστοιχη σελίδα του TAXIS για Μηνιαίες Βεβαιώσεις Παρακρατούμενων Φόρων ,πατάμε το button Επιλογή, αναζητάμε και επιλέγουμε το αρχείο με ονομασία JL10.ZIP και εκτελούμε τα προτεινόμενα βήματα της σελίδας, ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗ, ΛΙΣΤΑ ΥΠΟΒΟΛΩΝ , ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ, ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ.

Σε περίπτωση που θέλουμε να δημιουργηθεί και να αποθηκευτεί το αρχείο σε ένα σημείο του υπολογιστή, χωρίς να συνεχίσουμε στη διαδικασία Ηλεκτρονικής Αποστολής, επιλέγουμε το εικονίδιο Εξαγωγή.