Έχετε έναν εργαζόμενο με το καθεστώς της πλήρους απασχόλησης. Από τον επόμενο μήνα αλλάζει καθεστώς σε μερική απασχόληση. Πώς θα το παρακολουθήσετε στο πρόγραμμα;
Αν η αλλαγή της εργασιακής κατάστασης του εργαζομένου γίνεται από τον επόμενο μήνα τότε θα μεταβάλετε την υπάρχουσα καρτέλα του και θα τοποθετήσετε τα νέα στοιχεία του.
Θα ορίσετε τα κατάλληλα στοιχεία για το καθεστώς της μερικής απασχόλησης (Ωράριο, Ιστορικό, Ορισμός των ημερών που εργάζεται ο εργαζόμενος ανά εβδομάδα κτλ).
Στο Ιστορικό στην Εξέλιξη Αποδοχών θα τοποθετήσετε τις νέες αμοιβές του εργαζόμενου σε μία νέα γραμμή (κάτω από την γραμμή με τις προγενέστερες αποδοχές και με ημερομηνία την ημερομηνία αλλαγής του εργαζόμενου από το καθεστώς της πλήρης στο καθεστώς της μερικής απασχόλησης) ώστε να έχετε και την εικόνα των προγενέστερων αποδοχών του με το καθεστώς της πλήρους απασχόλησης. Θα κάνετε δεξί κλικ και Εισαγωγή στη νέα γραμμή.
Από τον επόμενο μήνα θα υπολογίσετε την μισθοδοσία κανονικά με βάση τα νέα στοιχεία που δηλώσατε στον εργαζόμενο.