Έχετε πάει στις Εκτυπώσεις > Υποχρεώσεις Δημοσίου > Παγίων > Συγκεντρωτική κατάσταση. Το πεδίο Από Λογ.Απος/σεων Έως Λογ. Απος/σεων είναι υποχρεωτικό; Πώς εν τέλει ενημερώνεται η εκτύπωση αυτή;
Εδώ βάζετε προαιρετικά τους λογαριασμούς των αποσβέσεων.
Γενικά αυτή η εκτύπωση ενημερώνεται μέσα από την καρτέλα του παγίου, με τις Αποσβέσεις όπως αυτές έχουν υπολογιστεί στο ταμπελάκι Αποσβέσεις.
Δεν ενημερώνεται από τις κινήσεις ούτε και από τον σχετικό λογαριασμό των αποσβέσεων.
Αν θέλετε να βάλετε λογαριασμό θα πρέπει να είναι ο ίδιος με τον σχετικό που έχετε βάλει και στο Πάγιο στο πεδίο Λογ/μος Αποσβ. Αν είναι άλλος, θα σας δώσει το μήνυμα «Δεν υπάρχουν εγγραφές».
Αν έχετε κάνει και κίνηση αποσβέσεων τότε αυτή η κίνηση συμψηφίζεται με τον αυτόματο υπολογισμό από την καρτέλα του παγίου. Πχ αν ο αυτόματος υπολογισμός των αποσβέσεων είναι 450€ και έχετε κάνει μία Κίνηση με τον λογαριασμό απόσβεσης που έχετε αντιστοιχίσει στο πάγιο, αρνητική έστω -50, τότε αν εδώ επιλέξετε τον λογαριασμό θα σας εμφανίσει τα 400€.