Τήρηση αντιγράφων ΑΠΔΗ τήρηση αντιγράφων ΑΠΔ θα πρέπει να διαρκεί τόσο διάστημα όση είναι και η παραγαφή των δικαιωμάτων του ΙΚΑ (10 έτη).
Το ίδιο ισχύει και για τα άλλα μισθολογικά έντυπα (καταστάσεις μισθοδοσίας, μισθολόγια, δισκέτες, μαγνητικές ταινίες, Ασφαλιστικό βιβλιάριο εργαζόμενου, κτλ).
Πλέον το ΙΚΑ λόγω της μηχανιγράφησής του δεν ζητά αντίγραφα των ΑΠΔ (τις έχει το ίδιο καταχωρημένες), όμως συνίσταται για την λογιστική τάξη τα λογιστήρια να κρατούν έντυπο αντίγραφο για μία δεκαετία.