Για όσους εργαζόμενους υπάγονται στο ΤΕΚΑ, έχουμε υποχρέωση να υποβάλλουμε ΑΠΔ, μετά την υποβολή της κύριας ΑΠΔ. Αυτό γίνεται από την ίδια εργασία (Εκτυπώσεις-Εντυπα Βεβαιώσεις-ΑΠΔ-αρχείο ΑΠΔ), κλικάροντας την επιλογή: ταμείο ΤΕΚΑ. Το πρόγραμμα με τον ίδιο ακριβώς τρόπο της κανονικής ΑΠΔ, συνδέεται στην ιστοσελίδα του Ταμείου και αποστέλλει το αρχείο.

Για την πληρωμή των εισφορών εκδίδεται αποδεικτικό με νέα ταυτότητα πληρωμής από αυτή του ΕΦΚΑ.