Από πού μπορείτε να πάρετε μία εκτύπωση της ΑΠΔ των Οικοδομικών ανά Οικοδομικό έργο;
Θα πάτε στα Οικοδομικά > Οικοδομικά έργα, και θα σας εμφανιστεί η λίστα με τα αντίστοιχα έργα. Θα φωτίσετε αυτό που σας ενδιαφέρει, αυτό στο οποίο έχουν τρέξει κινήσεις. Θα κάνετε κλικ στο εικονίδιο του εκτυπωτή ή δεξί κλικ, Εκτύπωση. Από εδώ μπορείτε να πάρετε την ΑΠΔ για το έργο ή να την αποστείλετε ηλεκτρονικά για το συγκεκριμένο έργο ( ενώ αν πάτε από τα Οικοδομικά > Εκτυπώσεις > Αναλυτική Περιοδική Δήλωση, θα πάρετε την ΑΠΔ για όλα τα έργα και κινήσεις).
Προϋπόθεση αποτελεί να έχετε τρέξει μισθοδοσίες στο συγκεκριμένο έργο, το οποίο το ορίζετε στα Οικοδομικά, Κινήσεις, στο πεδίο Οικ.Έργο.