Με ποιον τύπο αποδοχών εμφανίζονται στην ΑΠΔ οι υπερωρίες;
Εμφανίζονται με τύπο αποδοχών 11. Μέσα στην κίνηση μισθοδοσίας στο tab Εγγραφές ΑΠΔ βλέπετε τις σχετικές στήλες των τακτικών και των υπερωριών (η στήλη των υπερωριών θα έχει τύπο αποδοχών 11).