Θέλετε να αποστείλετε την ΑΠΔ για ένα συγκεκριμένο έργο μέσα από το πρόγραμμα. Έχετε πάει λοιπόν στα Οικοδομικά> Εκτυπώσεις > Αναλυτική Περιοδική Δήλωση > Αρχείο ΑΠΔ. Κάνετε την αποστολή, όμως μέσα από το Site του ΙΚΑ σας εμφανίζεται ένα άλλο έργο, άλλος αριθμός μητρώου έργου από αυτόν που επιλέξατε εσείς. Επίσης όταν πάτε να αποστείλετε το αρχείο μέσα από το Site του ΙΚΑ και δίνετε κανονικά το Username και το Password του Έργου σας το παίρνει κανονικά, χωρίς να εμφανίζει ότι υπάρχει εκκρεμής δήλωση από το προηγούμενο έργο. Γιατί γίνεται αυτό;
Θα πρέπει να δείτε αν στα στοιχεία της εταιρίας τα στοιχεία των ταμείων και της ΑΠΔ έχετε βάλει το σωστό username και password του συγκεκριμένου έργου. Αν έχουν παραμείνει αυτά του προηγούμενου έργου, τότε αυτό το έργο θα εμφανίζεται και στην ΑΠΔ. Θα πρέπει λοιπόν να τα αλλάξετε και να στείλετε κανονικά την ΑΠΔ.