Εταιρία 5θημερης απασχόλησης, απασχόληση και το ΣάββατοΑν η εταιρία5νθημερης απασχόλησης απασχολήσει εργαζόμενους και το Σάββατο, τότε αυτό δεν είναι ούτε υπερωρία ούτε υπερεργασία (που είναι πάντα για τις επιπλέον ώρες που τον απασχολεί μέσα στην εργάσιμη εβδομάδα). Πρόκειται λοιπόν για παράνομη εργασία και η αμοιβή της γίνεται σύμφωνα με την αρχή του αδικαιολόγητου πλουτισμού. Ο εργοδότης λοιπόν θα αντιμετωπίσει τις ανάλογες πειθαρχικές και ποινικές ευθύνες.