ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ: ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣΗ αντικειμενική δαπάνη ισχύει και στην ιδιοκτησία, και στην κυριότητα και στην κατοχή του σκάφους από τον φορολογούμενο.

-Για μηχανοκίνητα σκάφη ανοιχτού τύπου ταχύπλοα και μη, ολικού μήκους μέρχι -5- μέτρα στο ποσό των 3000€.
-Για πάνω από τα -5- μέτρα στο ποσό των 4000€.
-Για ιστιοφόρα ή μηχανοκίνητα ή μικτά σκάφη με Καμπίνες (χώρο ενδιαίτησης) είναι:
-μέχρι 7 μέτρα 8000€.
-από 7-10 μέτρα προστίθενται 2000€ ανά μέτρο
-από 10-12 μέτρα προστίθενται 5000€ ανά επιπλέον μέτρο
-από 12-15 μέτρα 10000€ ανά επιπλέον μέτρο
-από 15-18 μέτρα 15000€ ανά επιπλέον μέτρο
-από 18-22 μέτρα 20000€ ανά μέτρο
-πάνω από 22 μέτρα προστίθενται 35000€ ανά επιπλέον μέτρο μήκους