ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ: ΟΙΚΙΑΚΟΙ ΒΟΗΘΟΙ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
Η ετήσια αντικειμενική δαπάνη που καταβάλλεται για οικιακούς βοηθούς, οδηγούς αυτοκινήτων, δασκάλους και λοιπό προσωπικό, το τεκμήριο ορίζεται στο κατώτατο όριο αμοιβών, όπως προσδιορίζεται από τις σχετικές διατάξεις για την αντίστοιχη κατηγορία εργαζόμενων (συλλογικές συμβάσεις, κατώτατες αμοιβές).