ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ: ΔΑΠΑΝΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝΗ ετήσια αντικειμενική δαπάνη που καταβάλλεται για ιδιωτικά σχολεία στοιχειώδους και μέσης εκπαίδευσης με εξαίρεση τα εσπερινά γυμνάσια και λύκεια καθώς και στα ειδικά σχολεία ατόμων με ειδικές ανάγκες.
Λαμβάνεται υπ’όψιν η ετήσια δαπάνη που καταβάλλεται στα ιδιωτικά σχολεία όπως αυτή προκύπτει από τις αποδείξεις παροχής υπηρεσιών.
Αν οι γονείς είναι διαζευγμένοι και άλλος γονέας έχει την κηδεμονία των παιδιών και άλλος πληρώνει το σχολείο, η ετήσια αντικειμενική δαπάνη θα βαρύνει τον γονέα που καταβάλλει τις δαπάνες αυτές.