Αν χρειαστεί αντίγραφο ενός τιμολογίου μπορώ να το τυπώσω κατευθείαν από το ηλεκτρονικό αρχείο;

Το λογισμικό του ΦΗΜ το επιτρέπει. Φυσικά εφόσον έχει καταστραφεί το πρωτότυπο.