Μέσα στους λογαριασμούς του  λογιστικού σχεδίου της Εταιρίας στο κάτω μέρος υπάρχει το button Αντιγραφή. Ποιος ο ρόλος του;

Αν το πατήσετε θα σας εμφανίσει μήνυμα: «Το πρόγραμμα θα αντιγράψει τους τίτλους βιβλίου σε ΟΛΟΥΣ τους λογαριασμούς με ίδιο αριθμό στήλης».
Δηλαδή αντιγράφει τον τίτλο του λογαριασμού μέσα στον οποίο εκτελέσαμε την εντολή της αντιγραφής, στους λογαριασμούς  πού έχουν ίδιο Α/Α στήλης με τον αρχικό λογαριασμό.